GIỚI THIỆU CHUNG

Sản phẩm chúng tôi cung cấp không phải là sản phẩm tốt nhất Thế Giới và càng không phải là sản phẩm tốt nhất Việt Nam, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng mang lại giá trị lợi ích, giá trị sử dụng và giá trị phục vụ tốt nhất cho các đối tác, khách hàng và đó cũng là mục tiêu phát triển của Công ty Chúng tôi.

CEO: Ngàn A Cường

THÔNG ĐIỆP HỢP TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Đừng quá tin vào những gì Chúng tôi nói mà hãy nhìn vào những gì Chúng tôi đã và đang làm, đó mới chính là những gì Bạn cần biết về Chúng tôi.

CEO:  Ngàn A Cường

MỤC TIÊU VÀ SỨ MẠNG

Chúng tôi luôn luôn lấy lợi ích của khách hàng làm tiền đề cho sự phát triển của Công ty và lấy sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu để cho tập thể nhân viên phấn đấu.

Và luôn luôn biết lắng nghe những ý kiến đóng góp của Khách hàng và toàn thể nhân viên Cty, để kịp thời đưa ra những quyết sách chiến lược phù hợp mục tiêu phát triển của Công ty LUKYTA.

CEO: Ngàn A Cường

TỰ NGÔN

Nếu như thương hiệu sản phẩm được ví như một chiếc lá trên cây, chất lượng được ví như thân cây, còn uy tín được ví như là gốc cây. Thì dù một chiếc lá có mất đi cũng không làm ảnh hưởng gì nhiều đến thân và gốc cây, nhưng nếu gốc cây mất đi thì sẽ chẳng còn lại gì cả.

CEO: Ngàn A Cường