1.ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI Ở ĐỨC PHỔ QUÃNG NGÃI

  • 766 Nguyễn Nghiêm, Phổ Hòa, Đức Phổ, Quãng Ngãi

  • Điện thoại: Chú Sanh 0913 470 953

2.ĐIỆN DÂN DỤNG THƯỞNG TÀI

  • TDP5 – Thị trấn Đức Phổ, Quảng Ngãi.

  • Điện thoại: 0914 027 367 – 0974 634 763 – 0905 974 906