1.NHÀ PHÂN PHỐI NGỌC HÂN

  • Quốc Lộ 1A, thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

  • Điện thoại: Anh Hóa 0972 304 555

**********

2.ĐẠI LÝ ĐỨC PHỔ QUÃNG NGÃI

  • 766 Nguyễn Nghiêm, Phổ Hòa, Đức Phổ, Quãng Ngãi

  • Điện thoại: Chú Sanh 0913 470 953

**********

3.ĐIỆN DÂN DỤNG THƯỞNG TÀI

  • TDP5 – Thị trấn Đức Phổ, Quảng Ngãi.

  • Điện thoại: 0914 027 367 – 0974 634 763 – 0905 974 906