1.SHOWROOM TACA

  • 144 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh.

  • Hotline: 0933 735 368

**********

2.SHOWROOM GIA PHÁT

  • 119 đường Liên Phường, Phường Phước Long B, Quận  9, Thành Phố Hồ Chí Minh.

  • Chị Hồng: 0967 38 38 99

**********

3.SHOWROOM GIA PHÁT

  • 116 đường Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, Quận  9, Thành Phố Hồ Chí Minh.

  • Điện thoại: 0286 27 55 088

**********

4.SHOWROOM LONG TRƯỜNG PHÁT

  • 732 Lã Xuân Oai, Phường Long Trường, Quận 9, Tp HCM

  • Điện thoại: 0902 342 266   0927 007 887