1.CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẾ DÂN

Showroom I:

  • 295 Trần Phú, Tp Pleiku, Gia Lai.

  • Điện thoại: 0911 14 94 94  –  0898 35 45 25

Showroom II:

  • 844 Phạm Văn Đồng, Tp Pleiku, Gia Lai.

  • Điện thoại: 0914 222 893    –     0919 824 525

Showroom III:

  • 786 Trường Trinh, Tp Pleiku, Gia Lai.

  • Điện thoại: 0915 824 525    –    0915 824 525

  • Email: thedanpleiku@gmail.com &  ctythedan@gmail.com