Dao cắt đường ron gạch cũ

1 bộ gồm:

  • 1 cây dao cảo đường ron cáng nhựa kèm lưỡi.

  • kèm 4 cái lưỡi dao

3 thoughts on “Dao cắt đường ron gạch cũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *