Hoàn thiện thay keo chà ron LUKYTA cho nhà 769/… đường Đỗ Xuân Hợp Quận 9

Chủ nhà: Chú Cường

Đơn vị thi công: LUKYTA

Địa chỉ: 769/… đường Đỗ Xuân Hợp Quận 9

Bột chà ron cũ

Tiến hành cảo đường ron cũ lên

Thay bằng keo chà ron LUKYTA

Sau khi hoàn thành thay đường ron cũ bằng keo chà ron LUKYTA thế hệ mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *